Innehållspresentatör

null Under september finns det endast begränsad tillgång på bröstcancerläkemedlet letrozol

Under september finns det endast begränsad tillgång på bröstcancerläkemedlet letrozol

15.8.2019

Fimea har fått kännedom om att partilagren av läkemedelspreparat som innehåller bröstcancerläkemedlet letrozol har minskat snabbare än förväntat och att apoteken inte får nya läkemedelspartier som normalt. Enligt uppgifter som innehavarna av försäljningstillstånd har anmält kommer störningen i tillgången att uppskattningsvis pågå till slutet av september.

Fimea har begärt de innehavare av försäljningstillstånd som ansvarar för tillgången på letrozol-preparat att utreda möjligheterna att importera undantagspartier av läkemedlet till marknaden med snabb tidtabell.

Letrozol används bland annat som tilläggsbehandling av hormonberoende bröstcancer i tidigt stadium samt för att behandla långt framskriden bröstcancer (oftast med metastaser). Läkemedelsbehandlingen kan pågå under flera år efter operations- och strålbehandlingen som tilläggsbehandling. Tusentals kvinnor använder letrozol i Finland och största delen av dem får läkemedlet som tilläggsbehandling.

Fimea har informerat de verksamhetsenheter inom hälsovården som ansvarar för cancerbehandlingen om störningarna i tillgången. Om störningen i tillgången leder till ändringar i patientens läkemedelsbehandling ska den behandlande läkaren utvärdera dessa skilt för varje patient. Det går inte att ge allmänna råd. Patienterna ombeds vid behov kontakta den behandlande läkaren eller den enhet som ansvarar för behandlingen av cancern.

Läkemedelspreparat innehållande letrozol som finns till salu (inom parentes innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter):

Letrozol Accord 2,5 mg (Accord Healthcare Oy, tfn 010 231 4180)

Letrolan 2,5 mg (Avansor Pharma Oy, tfn (09) 25 66 881)

Femar 2,5 mg (Novartis Finland Oy, tfn 010 6133 200)

Letrozol Ratiopharm 2,5 g (Ratiopharm Oy, tfn 020 180 5900)

Letrozole Sandoz 2,5 mg (Sandoz A/S, tfn 010 6133 400)

Letrozol Stada 2,5 mg (STADA Nordic ApS, Filialen i Finland, tfn 0207 416 888)
 

Mer information

Frågor om läkemedelsbehandlingen: den behandlande läkaren

Frågor om tillgången på läkemedelspreparat: innehavarna av försäljningstillstånden och deras representanter


Fimeas ansvariga för mer information

Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet:
Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220

Utvärdering av läkemedelspreparat:
Liisa Pylkkänen, sektionschef, tfn 029 522 3465
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi