Innehållspublicerare

null Två nya tidsbundna specialtillstånd för mikrobläkemedel för djur

Två nya tidsbundna specialtillstånd för mikrobläkemedel för djur

4.5.2022

Fimea har beviljat ett tidsbundet specialtillstånd för läkemedlen Imaverol och Virgan.

Imaverol innehåller enilkonazol och det används utvärtes för svampinfektioner på huden hos olika djurarter.

Virgan ögongel innehåller ganciklovir och det används till katt för ögats bind- och hornhinneinflammation orsakat av felint herpesvirus. 

De tidsbundna specialtillstånden för djur 

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394