Innehållspresentatör

null Trender inom utvärderingen av läkemedelsbehandlingar 2019

Trender inom utvärderingen av läkemedelsbehandlingar 2019

6.3.2019

Fimea utarbetar utvärderingsrapporter om nya sjukhusmediciners terapeutiska och ekonomiska värde. I utvärderingen sammanfattas och utvärderas forskningsrön om läkemedelsbehandlingens nytta, nackdelar, kostnader och kostnadseffektivitet i jämförelse med andra vårdalternativ.  Det huvudsakliga syftet är att informera om beslutsfattandet i samband med ibruktagandet av nya sjukhusläkemedel.

Många förändringar inom läkemedelsbranschen inverkar på genomförandet av utvärderingsverksamheten. Fimea har sammanfattat 2019 års mest centrala trender när det gäller utvecklandet av utvärderingsverksamheten. Dessa gäller det europeiska utvärderingssamarbetet, priserna och tillgången på nya läkemedel, förutsägbarheten, användningen av data från den verkliga världen samt livscykelstänket.

Läs mer: 2019 års centrala utvecklingstrender inom utvärderingen av läkemedelsbehandlingar (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Piia Rannanheimo, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3517
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.