Innehållspublicerare

null Tillsvidare finns det inte några tillförlitliga hemmatest för coronaviruset

Tillsvidare finns det inte några tillförlitliga hemmatest för coronaviruset

19.3.2020

Fimea har fått uppgifter om att det bland annat via Internet har marknadsfört snabbtest till konsumenterna för testning för coronavirusinfektion hemma. Tillsvidare har Fimea emellertid inga uppgifter om att det skulle finnas några tillförlitliga hemmatest.

och hemmatesten är så kallad medicinteknisk produkten, för vilken tillverkaren ska påvisa att produkten är tillförlitliga och säkra. Som ett bevis för att produkten fyller kraven på hemmatest ska det finnas en CE-märkning och invid den en fyrsiffrig kod för identifiering av det institut eller anmält organ som utvärderat produkten. Enligt de uppgifter som Fimea har uppfyller hemmatesten på marknaden tillsvidare emellertid inte kraven och de är inte lagligt på marknaden.

Även test som är avsedda för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har marknadsförts som hemmatest för konsumenter. De test som är avsedda för yrkesutbildade lämpar sig emellertid inte nödvändigtvis för hemmabruk. De är planerade för att användas av yrkesutbildade och under förhållanden där det finns möjlighet till olika kvalitetssäkringsförfaranden samt att vid behov säkerställa resultatet med en annan testmetod. Ett sådant test är inte nödvändigtvis tillförlitligt om det används av en lekman.

Ytterligare information ges av

  • Nelli Karhu, överinspektör, tfn 029 522 3276
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi