Innehållspublicerare

null Till innehavare av försäljningstillstånd: Från och med 1.1.2020 kan störningar i tillgången till läkemedel anmälas även med en Excel-mall

Till innehavare av försäljningstillstånd: Från och med 1.1.2020 kan störningar i tillgången till läkemedel anmälas även med en Excel-mall

11.12.2019

Från och med den 1 januari 2020 kan innehavare av försäljningstillstånd lämna in anmälan om störningar i tillgången till läkemedel och dess bilageuppgifter till Fimea via säker post med hjälp av en färdig Excel-mall istället för på särskilda blanketter. Flera störningar i tillgången till läkemedel kan anmälas samtidigt med samma Excel-mall. Alla efterfrågade punkter ska fyllas i om varje preparat som anmälan gäller. Det är också fortfarande möjligt att använda PDF-blanketter.

Störningar i tillgången till läkemedel kommer i fortsättningen att visas i läkemedelssöktjänsten. Därför ber Fimea innehavarna av försäljningstillstånd beakta anvisningarna för hur anmälan om störningar i tillgången till läkemedel ska fyllas i, så att uppgifterna om störningarna kan införas rätt i läkemedelssöktjänsten.

Anvisningarna för anmälan om störningar i tillgången till läkemedel har uppdaterats. Vi ber er ta del av de nya anvisningarna. Därtill finns svar på vanliga frågor i en bilaga till anmälan om störningar i tillgången till läkemedel.

Om ni har anmält en störning i tillgången till läkemedel före den 1 oktober 2019 och störningen fortsätter under 2020, ska ni lämna in en ny anmälan. De gamla anmälningarna i PDF-format tas bort från Fimeas webbplats i och med den nya läkemedelssöktjänsten. Nya PDF-anmälningar införs i läkemedelssöktjänsten.

Läs mer:

Anmälan till Fimea om störningar i tillgången till läkemedel förändras stegvis från och med 1 oktober 2019

Anmälan om störningar i tillgången till läkemedel (ny anvisning) (PDF)

Vanliga frågor (Word, på finska)

Anmälan om störningar i tillgången till läkemedel och bilaga (Excel-mall)

Anmälan om störningar i tillgången till läkemedel (PDF)

Bilaga till Anmälan om störningar i tillgången till läkemedel (PDF)

 

Säker post: Säker e-post till Fimea

Närmare upplysningar ges av:

Uppgifterna på blanketten:

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • Päivi Luhtanen, farmaceut, tfn 029 522 3263

Blanketterna och mottagning av blanketterna:

  • Registraturen, tfn 029 522 3602

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi