Innehållspublicerare

null Tidsbundna specialtillstånd för läkemedel innehållande gabapentin för djur

Tidsbundna specialtillstånd för läkemedel innehållande gabapentin för djur

20.7.2022

Fimea har beviljat tidsbundna specialtillstånd för läkemedel innehållande gabapentin för användning till hund och katt.

Gabapentin används bland annat i kombinationsterapi för svår neuropatisk smärta hos hund och katt. Flera läkemedel innehållande gabapentin och ämnade för människa finns tillgängliga i Finland. De kan användas för vård av större hundar. Läkemedel innehållande 100 mg gabapentin, som lämpar sig för vård av mindre hundar och katter finns dock inte tillgängliga i Finland. Tidsbundna specialtillstånd har därför beviljats för fem sinsemellan likadana läkemedel innehållande 100 mg gabapentin.

De tidsbundna specialtillstånden för djur 

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394