Innehållspublicerare

null Tidsbundna specialtillstånd beviljade även för nya specialtillståndspreparat från och med 1.5.2021

Tidsbundna specialtillstånd beviljade även för nya specialtillståndspreparat från och med 1.5.2021

16.4.2021

För att underlätta tillgången till läkemedel i undantagssituationen som beror på covid-19-pandemin överförde Fimea tills vidare en del av de läkemedelspreparat som använts med specialtillstånd till ett tidsbundet specialtillstånd 2020. Nedan uppdaterade uppgifter om de tidsbundna specialtillståndspreparaten.

Nya tidsbundna specialtillstånd som beviljats för tiden 1.5.2021–30.4.2022.

 • Phosphate Sandoz 1,936 g (500 mg) brustabletter Innehavare av försäljningstillstånd: Alturix Ltd, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Sodium chloride Ophthalmic Ointment USP 5% ögonkräm 3,5 g, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp

Tidsbundna specialtillstånd som kommer att förlängas för tiden 1.5.2021–30.4.2022. Ändringarna är markerade.

 • Acalka 1080 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Amisulprid Holsten 400 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Avoca Caustic Applicator silver nitrate 75% 100 lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Avoca Caustic Applicator silver nitrate 95% lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 80 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 160 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Grafco 75% + 25% 100 och 12x100 lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Humatin Kapseln 250 mg 28 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Largactil ”Teofarma” 25 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Largactil ”Sanofi-Aventis” 25 mg 50 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Largactil ”Teofarma” 100 mg 20 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Largactil ”Sanofi-Aventis” 100 mg 30 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Myleran 2 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Natriumchlorid-einmolar Fresenius 58,5 mg/ml infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Natriumchlorid 5,85% Braun infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Nifedipin acis retard 10 mg 50 och 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Nifedipin AL 5 mg 100 mjuka kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Nifedipin AL, 10, 10 mg 100 mjuka kapslar, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Nifedipin acis retard 20 mg 50 och 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Nifedipin-ratiopharm 20 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Phosphate Sandoz 1,936 g (500 mg) brustabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Primperan 10 mg 10 suppositorier, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Propycil 50 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Ritmoforine Retard 250 mg 60 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Solian 100 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Solian 400 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Solian ”Sanofi UK” 100 mg 60 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Solian ”Sanofi UK” 400 mg 60 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Teva-Chlorpromazine 50 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Ubretid 5 mg 50 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Ursofalk 250 mg/5 ml (50 mg/ml) 250 ml oralsuspension, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Xylocain 50 mg/g salva, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp

Tidsbundet specialtillstånd som upphör att gälla 30.4.2021. Läkemedelspreparatet i fråga är inte tillgängligt i Finland.

 • Nifedipin AL 20 mg 100 hårda depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy

Tidsbundna specialtillstånd som har förlängts redan tidigare.

Mexiletine Hydrochloride Capsules USP 200 mg 100 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp, gäller för närvarande t.o.m. 30.6.2021

Monuril 3000 mg dosgranulat 1 x 8 g, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp, gäller för närvarande t.o.m. 31.8.2021

Läs mer

Fimeas webbnyhet 24.3.2021:Förlängning av tidsbundna specialtillstånd i undantagssituationer som beror på covid-19-pandemin
 

Mer information

erityisluvat@fimea.fi