Innehållspublicerare

null Tidsbundet specialtillstånd för ersättande sinläggningspreparat ännu i kraft

Tidsbundet specialtillstånd för ersättande sinläggningspreparat ännu i kraft

27.4.2022

I Finland finns två läkemedel med försäljningstillstånd innehållande antibiotika för sinläggning. Det ena, Umpimycin vet, berörs av en restsituation som uppskattas pågå till den 31. maj 2022.

En restsituation gällde samma sinläggningspreparat tidigare i år. Fimea utfärdade då ett tidsbundet specialtillstånd för Multimast Dry Cow (aktiva substanser benzylpenicillinprokain, penetamathydrojodid och neomycinsulfat). Tillståndet är i kraft till den 31.3.2023. Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Prevett Ab).

Specialtillståndsläkemedlen finns listade här

Allvarlig restsituation gällande läkemedel för sinläggning (20.12.2021)

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394