Innehållspublicerare

null Temporära specialtillstånd som undantagsåtgärd på grund av Covid-19-epidemisituationen

Temporära specialtillstånd som undantagsåtgärd på grund av Covid-19-epidemisituationen

3.4.2020

För att säkerställa läkemedelsförsörjningen till djur har Fimea beslutat att överföra en del vanliga specialtillståndspreparat till temporära specialtillstånd. Detta innebär att tillståndsförfarandet inte krävs för enskilda kliniker/veterinärer/patienter, utan en partihandel eller ett apotek får överlåta preparaten i fråga mot ett temporärt tillstånd. Apoteket kräver som vanligt ett recept från en veterinär.

De temporära specialtillstånden träder i kraft stegvis under april. Vi rekommenderar att man kontrollerar över temporära specialtillståndspreparat på Fimeas webbplats för uppdateringar. Efter att undantagssituationen upphört återgår man till det normala tillståndsförfarandet för preparat som överförts till temporära specialtillstånd.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel, tfn 029 522 3394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi