Innehållspresentatör

null Svara på enkäten om läkemedelsinformationsstrategins måluppfyllelse och behovet av uppdatering

Svara på enkäten om läkemedelsinformationsstrategins måluppfyllelse och behovet av uppdatering

9.5.2019

Verksamhetsperioden för läkemedelsinformationsstrategin – och därmed också för läkemedelsinformationsnätverket – är på slutrakan och löper ut i slutet av år 2020. Läkemedelsinformationsstrategin som publicerades år 2012 har fungerat som nationell riktlinje för utvecklingen av tjänster och material som gäller läkemedelsinformation såväl för befolkningen som för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsinformationsstrategin kommer att uppdateras under år 2020. För uppdateringsprocessen utreder vi med en öppen enkät för alla läkemedelsinformationsstrategins måluppfyllelse och behovet av uppdatering. Enkäten är på finska.

Svara på enkäten

Det tar ungefär 10–20 minuter att svara beroende på tiden som används till öppna svar. Fimea svarar för att genomföra, analysera och rapportera enkäten. Enkäten besvaras anonymt och frivilligt.

Svara på enkäten senast 31.5.2019

Öppen enkät för alla intresserade 

Enkät för medlemmar i läkemedelsinformationsnätverkets arbetsgrupper (innehåller även frågor om nätverkets verksamhet)

Resultaten av enkäten beaktas vid uppdateringen av läkemedelsinformationsstrategin. Resultaten av enkäten kommer även att styra den fortsatta planeringen av läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet. Materialet kan utnyttjas i lärdomsprov i samarbete med skolorna.

Läs mer

Läkemedelsinformationsstrategi Information för rationell läkemedelsanvändning. Nuläge och strategi för läkemedelsinformationen fram till 2020. Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 1/2012 (sammanfattning på svenska).

Läkemedelsinformationsnätverket (Innokylä)

Mer information

Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513 (enkät)

Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522 (läkemedelsinformationsnätverket)

E-post enligt principen: fornamn.efternamn@fimea.fi