Tillbaka till föregående sida

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik föreslås bli överförda från Valvira till Fimea

Styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik föreslås bli överförda från Valvira till Fimea

20.5.2019

Social- och hälsovårdsministeriet begär remissyttrande om ett lagutkast vars syfte är att omorganisera styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller hälsoteknik och överföra tillsyns- och styrningsuppgifter som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Genom överföringen eftersträvas att sakkunskap inom hälsoteknikens område och om kvalitet och säkerhet hos produkter avsedda för användning inom vården ska koncentreras och att detta ska ge synergieffekter.

Remissyttrande begärs senast 25.6.2019.

Läs mer

SHM:s webbnyhet 15 .5.2019

Ytterligare information ges av

  • Merituuli Mähkä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 575
  • Liisa Holopainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 593
Dela denna sida