Innehållspublicerare

null Störningar väntas i tillgången på läkemedel för behandling av reumatism

Störningar väntas i tillgången på läkemedel för behandling av reumatism

15.9.2021

På grund av ökad efterfrågan väntas störningar i tillgången på RoActemra-läkemedelspreparat som innehåller tocilizumab, dvs. RoActemra 162 mg, injektionsvätska, lösning, under huden (förfylld spruta och förfylld penna) och RoActemra 20 mg/ml, infusionskoncentrat, för lösning (i venen). På grund av ökad efterfrågan väntas störningar i tillgången på RoActemra-läkemedelspreparat som innehåller tocilizumab, dvs. RoActemra 162 mg, injektionsvätska, lösning, under huden (förfylld spruta och förfylld penna) och RoActemra 20 mg/ml, infusionskoncentrat, för lösning (i venen).  Störningarna i tillgången på förfylld spruta och penna väntas räcka fram till mitten av oktober. Störningarna i tillgången till infusionskoncentrat beräknas börja i mitten av september och eventuellt räcka fram till december 2021.

RoActemra (tocilizumab) är avsett för följande indikationer:

  • för behandling av ledgångsreumatism och jättecellsarterit hos vuxna
  • för behandling av aktiv polyartrit (pJIA) hos barn och barnreumatism med allmänsymtom (sJIA)
  • för behandling av cytokinstorm som orsakas av T-celler (CAR-T-celler) hos vuxna patienter samt hos 2-åriga och äldre pediatriska patienter.

Importören av RoActemra och innehavaren av försäljningstillstånd Roche informerar hälso- och sjukvårdspersonalen om saken. Företagets mål är att distribuera preparaten stegvis över hela världen så att effekterna för enskilda patienter kan minimeras.

De som använder läkemedlet rekommenderas att vid behov kontakta sin behandlande läkare för att säkerställa en ersättande behandling, om det receptbelagda läkemedlet som anges i receptet inte finns att tillgå. Störningarna i tillgången beror enligt Roche på en exceptionell och betydande ökning av efterfrågan på RoActemra-preparatet globalt.

Läs mer:

Roche Oy:s meddelande till hälso- och sjukvårdspersonalen (pdf)

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs meddelande 3.9.2021 (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Om ni har frågor om tillgången till RoActemra, kontakta Roche Oy:s läkemedelsinformationsenhet: finland.medical-information@roche.com eller tfn 010 554 500 (växeln).
  • Antero Kallio, överläkare, tfn 029 522 3446
  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi