Innehållspublicerare

null Störningar i tillgången på vissa ADHD-läkemedel

Störningar i tillgången på vissa ADHD-läkemedel

11.9.2023

Fimea har fått in anmälningar från innehavare av försäljningstillstånd angående störningar i tillgången på läkemedel innehållande lisdexamfetamin och metylfenidat som är avsedda för behandling av aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD). Ärendet har uppmärksammats i offentligheten (Helsingin Sanomat 10.9.2023).

På marknaden säljs preparaten i olika läkemedelsformer och styrkor. För en del av preparaten finns en ersättningsprodukt tillgänglig på apoteket. För andra preparat finns inget direkt ersättningspreparat, och i dessa fall avgörs den ersättande behandlingen av en läkare.

Enligt anmälningarna från innehavarna av försäljningstillstånd varierar tillgänglighetsstörningarnas varaktighet från preparat till preparat. Aktuell information om störningar i tillgången samt kontaktuppgifter till innehavarna av försäljningstillstånd finns i Fimeas webbtjänst Restnoteringar

Anvisningar för personer som använder läkemedlet

Ifall din receptmedicin riskerar att ta slut under en tid av störningar i tillgången (restsituation) ska du kontakta din behandlande läkare för att fastställa en ersättande behandling.

Läs mer om tillgången till läkemedel

Tillgången till läkemedel i Finland 

Läkemedelsföretagen ansvarar för att släppa ut läkemedel på marknaden och avsluta saluföringen av dem. Fimea informerar om restsituationer för läkemedel på sin webbplats, men kan inte påverka restsituationernas varaktighet eller läkemedelstillgången i Finland. 

Fimea behandlar ansökningar som rör läkemedlen utan dröjsmål vid restsituationer. Vi informerar vid behov mer om restsituationen.

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, sektionschef, tfn 029 522 3231
  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi