Innehållspublicerare

null Störningar i tillgången på preparatet Borgal vet – utredning om ersättande preparat pågår

Störningar i tillgången på preparatet Borgal vet – utredning om ersättande preparat pågår

16.12.2020

Det har uppstått en störning i tillgången på injektionspreparatet Borgal vet, vilken enligt uppgifter från innehavaren av försäljningstillstånd kommer att pågå fram till utgången av februari 2021.

Borgal vet är det enda injektionspreparatet med sulfonamid och trimetoprim avsett för produktionsdjur och som har försäljningstillstånd och säljs i Finland. Fimea utreder tillsammans med läkemedelspartiaffärerna möjligheterna att importera ersättande preparat till Finland med brådskande tidtabell.  Ett temporärt specialtillstånd kommer att beviljas omedelbart då ett tillämpligt preparat hittas.

Fimea informerar om situationen genast när närmare information fås.

 

Ytterligare information ges av

  • Jenni Westerback, veterinär, tfn 029 522 3252