Innehållspublicerare

null Störning i tillgången till Questran 4 g pulver – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

Störning i tillgången till Questran 4 g pulver – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

13.1.2022

Questran är ett preparat som innehåller kolestyramin och som används för att behandla hyperkolesterolemi, gallsyrainducerad diarré samt klåda orsakad av förhöjd gallsyrehalt i serum.

På grund av störningen i tillgången till Questran 4 g pulver till oral suspension har Fimea beviljat ett temporärt specialtillstånd för följande läkemedelspreparat 30.12.2021–30.4.2022:

  • Colestyramin-ratiopharm 4 g pulver till oralsuspension, 50 x 4 g och 100 x 4 g (läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy och Tamro Abp)
  • Resincolestiramina 4 g pulver till oral suspension, 50 x 4 g (läkemedelspartiaffär: Tamro Abp)

I Finland kan läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd som har ett giltigt, temporärt specialtillstånd överlåtas för förbrukning från apoteket till patienten med bara ett recept, dvs. en separat ansökan om specialtillstånd behöver inte lämnas in till Fimea.

Läkemedel med temporära specialtillstånd kan förskrivas med elektroniska recept. Generisk förskrivning av läkemedel är inte möjlig för läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd i Finland. Läkemedelsutbytet gäller alltså inte läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd.

Ytterligare information ges av

  • erityisluvat@fimea.fi