Innehållspublicerare

null Störning i tillgången på Florinef 0,1 mg tabletter – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

Störning i tillgången på Florinef 0,1 mg tabletter – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

4.6.2021

Florinef är ett preparat som innehåller fludrokortisonacetat, och är livsviktig för personer med vissa binjuresjukdomar såsom Addisons sjukdom.

På grund av störningen i tillgången på Florinef 0,1 mg tabletter har Fimea beviljat ett temporärt specialtillstånd för följande läkemedelspreparat 31.5.2021–31.8.2021:

• Florinef 0,1 mg 100 tabletter (läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy)

• Astonin 0,1 mg 40 tabletter (läkemedelspartiaffär: Tamro Abp)

• Astonin H 0,1 mg 100 tabletter (läkemedelspartiaffär: Tamro Abp)

I Finland kan läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd som har ett giltigt, temporärt specialtillstånd överlåtas för förbrukning från apoteket till patienten med bara ett recept, dvs. en separat ansökan om specialtillstånd behöver inte lämnas in till Fimea.

Läkemedel med temporära specialtillstånd kan förskrivas med elektroniska recept. Generisk förskrivning av läkemedel är inte möjlig för läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd i Finland. Läkemedelsutbytet gäller alltså inte läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd.

Ytterligare information ges av

  • Nelli Vuori, överfarmaceut, tfn 029 522 3386
  • Emmi Ilola, farmaceut, tfn 029 522 3309
  • Terhi Heiliö, farmaceut, tfn 029 522 3327
  • Sanna Niemissalo, farmaceut, tfn 029 522 3356
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi
  • erityisluvat@fimea.fi