Innehållspresentatör

null Störningen i tillgången på tablettpreparat för hund och katt som innehåller trimetoprim och sulfadiazin har avhjälpts

Störningen i tillgången på tablettpreparat för hund och katt som innehåller trimetoprim och sulfadiazin har avhjälpts

3.7.2019

Fimea har för behandling av hund och katt beviljat temporära specialtillstånd för följande preparat som innehåller trimetoprim och sulfadiazin:

· Sulfatrim 20/100 mg, importör och läkemedelspartiaffär Prevett Oy

· Sulfatrim 80/400 mg, importör och läkemedelspartiaffär Prevett Oy

· TSO Tabletten 20/100 mg, importör och läkemedelspartiaffär Tamro Abp, läkemedelspartiaffär Prevett Oy

· TSO Tabletten 80/400 mg, importör och läkemedelspartiaffär Tamro Abp, läkemedelspartiaffär Prevett Oy

Mer information om temporära specialtillstånd

Importörernas kontaktuppgifter:

Prevett Oy: Prevett kundtjänst, tfn 0207 109 340, asiakaspalvelu@prevett.fi
Tamro Abp: Marianne Tolmunen, sakkunnigprovisor, tfn 020 445 4024, erityisluvalliset@tamro.com

Ytterligare information ges av

  • Jenni Westerback, veterinär, tfn 020 522 3358
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi