Innehållspublicerare

null Spelet för läkemedelsfostran TroppiOppi har upphört

Spelet för läkemedelsfostran TroppiOppi har upphört

7.11.2022

Spelet för läkemedelsfostran TroppiOppi på Fimeas webbplats har tagits ur bruk eftersom dess serverplattform har nått slutet av sin livscykel. Spelet genomfördes i samarbete med studerande inom spelbranschen vid yrkeshögskolan Metropolia 2016. Målet med spelet var att lära skolelever rätt användning av läkemedel samt läkemedelsfri behandling med hjälp av interaktiva patientexempel och behandlingsalternativ. Spelet har använts av flera läroanstalter, lärare och elever fram till idag.

Omfattande material om läkemedelsfostran finns på webbplatsen tervekoululainen.fi/sv/

Spelet TroppiOppi har varit en del av materialet om läkemedelsfostran som upprätthålls av Fimea och som erbjuder mångsidigt undervisningsmaterial för grundskolans lärare och elever. Materialet om läkemedelsfostran överfördes, med undantag av spelet, till webbplatsen Terve koululainen (Frisk skolelev) som upprätthålls av UKK-institutet i januari 2022. Övrigt material om läkemedelsfostran finns fortfarande fritt tillgängligt på adressen www.tervekoululainen.fi/sv/

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utveckling specialist, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, tfn 029 522 3522, fornamn.efternamn@fimea.fi
  • Raija Oksanen, kommunikationsexpert UKK-institutet, tfn 050 364 5875, fornamn.efternamn@ukk-instituutti.fi