Innehållspublicerare

null Specialtillståndsläkemedlet Ultrasan vet. får nya karenstider och användningsbegränsningar

Specialtillståndsläkemedlet Ultrasan vet. får nya karenstider och användningsbegränsningar

1.9.2021

Europeiska komissionen har bekräftat nya karenstider för injektionspreparat innehållande A-vitamin i enlighet med rekommendationen av Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

Inga injektionsläkemedel för djur innehållande A-vitamin finns att tillgå med försäljningstillstånd i Finland, däremot gäller beslutet specialtillståndsläkemedlet Ultrasan vet. De nya karenstiderna och användningsbegränsningarna för Ultrasan vet träder i kraft den 13.9.2021. Det betyder att för Ultrasan injektioner som ges den 13.9.2021 eller efter detta datum tillämpas de karenstider och användningsbegränsningar som nämns nedan. De gamla karenstiderna (kött och slaktbiprodukter 28 dygn, mjölk 0 h) gäller fortsättningsvis för Ultrasan injektioner som har givits före nämnda datum.

De nya karenstiderna fr.o.m. 13.9.2021:

kött och slaktbiprodukter:

  • nötkreatur 259 dygn
  • svin 243 dygn
  • häst 243 dygn
  • får 194 dygn

mjölk (alla djurarter som producerar mjölk för humankonsumtion) 120 h

De nya användningsbegränsningarna fr.o.m. 13.9.2021:

  • läkemedlet ska inte användas till fåglar som producerar eller är avsedda att producera ägg för användning som livsmedel
  • läkemedlet ska inte ges subkutant till livsmedelsproducerande djurslag
  • läkemedlet ska endast administreras en gång till livsmedelsproducerande
  • djurslag och den rekommenderade dosen får inte överskridas

De veterinärer som beviljats specialtillstånd under åren 2019–2021 för användning av Ultrasan vet -injektionsläkemedel till produktionsdjur, kommer att få en personlig kommuniké gällande de nya karenstiderna och restriktionerna.

Läs mer om förlikningsförfarandet

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394 (tilläggsinformation angående förlikningsförfarandet)
  • Jenni Westerback, veterinär, tel. 029 522 3303 (tilläggsinformation angående specialtillståndet)