Tillbaka

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila inleder webbserien Synvinklar i samband med Läkemedelsdagen

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila inleder webbserien Synvinklar i samband med Läkemedelsdagen

18.11.2016

Förberedelserna inför den riksomfattande Läkemedelsdagen 16.3.2017 har inletts under temat ”Vem vet din medicinering?”. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila inleder kolumnserien på webbplatsen för Läkemedelsdagen.

”Målen med reformen av social- och hälsovården är att minska på skillnaderna i människors välmående och hälsa, förbättra likvärdigheten hos, tillgången till och verkningsfullheten hos tjänsterna samt bromsa kostnadsökningen.

Ett annat mål för framtiden kan även vara att var och en av oss ska så aktivt som möjligt delta i skötandet av sin egen hälsa och i behandlingen av sina sjukdomar”, önskar social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila i den första Synvinklar-kolumnen.

”I detta fall är de anställda inom hälso- och sjukvården experter som vid behov hjälper, uppmuntrar och sparrar patienter att klara sig.  Detta arbete kräver ordentliga verktyg och ett av dessa verktyg är uttryckligen en uppdaterad läkemedelslista.”

Temat för Läkemedelsdagen är utnyttjandet av aktuella medicineringsuppgifter

Målet för Läkemedelsdagen 2017 är att väcka diskussion om på vilket sätt läkemedelsanvändaren och anställda inom hälso- och sjukvården kan utnyttja informationen i den uppdaterade läkemedelslistan. Anställda inom hälso- och sjukvården får en helhetsbild av patientens läkemedel med hjälp av listan som patienten bär med sig vilket bidrar till ökad medicineringssäkerhet.

Under den kommande vintern ska läkemedelsanvändare, anställda inom hälso- och sjukvårdsområdet och politiker i kolumnserien på webbplatsen för Läkemedelsdagen beskriva ur sin synvinkel betraktat betydelsen av uppdaterade läkemedelsuppgifter.

Planerad på riksnivå, verkställd lokalt

Temadagen genomförs i form av lokala evenemang som ordnas på apoteken, i läroinrättningarna och på sjuk- och hälsovårdsstationerna runtom i Finland. Önskemålet är att anställda inom hälso- och sjukvården och patientföreningar ska ställa upp som arrangörer. Ett av målet för dagen är även att öka det lokala samarbetet mellan olika aktörer.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea koordinerar i samarbete med aktörer inom social- och hälsovården planeringen och genomförandet av temadagen som arrangeras nästa år för femte gången. Webbplatsen för Läkemedelsdagen uppdateras under slutet av året, bland annat erbjuds färdiga material och anvisningar som stöd för genomförande av temadagen till arrangörerna av evenemang. Information om lokala evenemang samlas i avsnittet Evenemang på webbplatsen för Läkemedelsdagen. Anmälningar av evenemang börjar mottas genast vid början av 2017.

Mer information:

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas kolumn i serien Synvinklar

Webbplatsen för Läkemedelsdagen

 

 

 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi
Dela denna sida