Innehållspublicerare

null Slaktkarenstid för häst för injektionspreparat innehållande gentamycin, som finns att få med specialtillstånd, förlängs

Slaktkarenstid för häst för injektionspreparat innehållande gentamycin, som finns att få med specialtillstånd, förlängs

8.3.2018

I Finland finns gentamycin tillgängligt för häst endast med specialtillstånd. Slaktkarenstiden för häst har varit 6 månader i specialtillståndsvillkoren. I.o.m ny information gällande resthaltsstudier med gentamycin måste hästens slaktkarenstid förlängas för att säkra livsmedelssäkerheten. Den nya slaktkarenstiden 12 månader träder i kraft den 14.3.2018. Det betyder att slaktkarenstiden för en häst som fått gentamycin den 13.3.2018 eller tidigare är 6 mån, och 12 mån för en häst som fått gentamycin den 14.3.2018 eller därefter.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, Tel. 0295223394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi