Innehållspublicerare

null Ska punkten Djurarter fyllas i noggrant eller räcker det med att skriva t.ex. kräldjur?

Ska punkten Djurarter fyllas i noggrant eller räcker det med att skriva t.ex. kräldjur?

Den allmänna principen är att de djurarter för vilka preparatet ska användas, ska fyllas i noggrant och varje djurart nämnas separat. Undantagen utgörs till exempel av vilda djur (igelkott, ekorre etc.) och fåglar.

 

25.10.2021