Innehållspresentatör

null Sjätte supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.1.2019

Sjätte supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.1.2019

3.12.2018

Det sjätte supplementet (Supplement 9.6) till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.1.2019.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Mer information:

Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433

Redaktion:
Soili Jägerhorn,
assistent, tfn 029 522 3339

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi