Innehållspublicerare

null Situationen kring Oriolas läkemedelsleveranser har ännu inte normaliserats

Situationen kring Oriolas läkemedelsleveranser har ännu inte normaliserats

8.9.2017

Oriola Finland Oy:s problem med läkemedelsleveranserna fortsätter. Oriola har förbättrat leveranserna av läkemedel till sina kunder sedan början av veckan, men situationen har fortfarande inte normaliserats.

Enligt Oriolas uppskattning kommer man att kunna återställa situationen före början av nästa vecka. För att avhjälpa beställningsköerna levererar man läkemedel till apoteken undantagsvis även under veckoslutet och enligt specialarrangemang. I apoteken normaliseras situationen med en fördröjning.

”Problemet är inte det att det inte finns läkemedel i Finland, vilket betyder att de som använder läkemedel inte behöver vara oroliga i detta avseende”, säger direktör Eija Pelkonen. ”Ifall Oriola får ordning på leveranserna under veckoslutet, normaliseras situationen även vid apoteken nästa vecka.”

Fimea förutsätter att Oriola fokuserar sina resurser på att säkerställa läkemedelsleveranser. Oriola ska även aktivt informera apoteken och andra kunder om hur leveranserna framskrider och ge instruktioner. Först när läkemedelsleveranserna har normaliserats kan även leveranser av andra produkter än läkemedelspreparat distribueras.

Enligt information som Fimea erhållit är läkemedelsläget vid sjukhusapoteken under kontroll, men det förekommer stora regionala skillnader mellan enskilda apotek. För att förbättra situationen har Fimea avtalat om nödvändiga åtgärder gällande bland annat snabbleveranser och kommunikation, med Finlands Apotekareförbund och Oriola.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231