Innehållspublicerare

null Sic! Puheenvuoro -podcasten: Hur tackla riskerna med läkemedelsbehandling?

Sic! Puheenvuoro -podcasten: Hur tackla riskerna med läkemedelsbehandling?

22.6.2023

I det nya avsnittet av Sic! Puheenvuoro -podcasten är temat verktyg för läkemedelssäkerhet i hälso- och sjukvårdens vardag, databasen Medicin 75+ och den Nationella klassificeringen av riskläkemedel. Vad handlar Fimeas öppna informationsprodukter om, för vem är de avsedda och vilken typ av information som är kritisk med tanke på läkemedelssäkerheten innehåller de?

Experterna Johanna Jyrkkä och Elsi Similä från Fimea diskuterar ämnet.

Sic! Puheenvuoro, avsnitt 3: Hur tackla riskerna med läkemedelsbehandling? (på finska)

Lyssna också på de tidigare publicerade Sic! Puheenvuoro -podcastens  avsnitt:

Avsnitt 2. Vad gör egenvårdsläkemedlet säkert? Gäst överläkare Vesa Mustalammi från Fimea (på finska)

Avsnitt 1. Koncentrerar sig diskussionen om reformen av läkemedelsförsörjningen på det väsentliga? Gäst överdirektör Eija Pelkonen från Fimea (på finska)