Innehållspublicerare

null Sic! 1/2021 har publicerats på webben - temat säker läkemedelsbehandling

Sic! 1/2021 har publicerats på webben - temat säker läkemedelsbehandling

22.3.2021

I årets första temanummer beskriver vi betydelsen av tillförlitlig läkemedelsinformation i medicineringssäkerheten. Dessutom berättar vi om de metoder med vilka en säker läkemedelsbehandling kan främjas vid olika vårdande enheter inom hälso- och socialvården.

Prenumerera på nyhetsbrevet Sic!

Du kan beställa nyhetsbrevet Sic! via funktionen på startsidan i webbtidningen. På så sätt får du genast information om nya publicerade artiklar till din e-post.

Nästa temanummer publiceras 18.6. Temat är motion och läkemedel.

Läs mer

Webbtidningen Sic!

Twitter: @Siclehti