Innehållspublicerare

null Seminarium om patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården 3.5.2022 - anmäl dig!

Seminarium om patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården 3.5.2022 - anmäl dig!

3.2.2022

Patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården - hur och varför? -seminariet ordnas virtuellt tisdagen den 3 maj 2022 kl. 12.00–16. Målet är att främja patienternas delaktighet i planeringen, verksamheten, utvecklingen och beslutsfattandet i hälso- och sjukvårdssystemen. Evenemanget är avsett för patient- och folkhälsoorganisationer, aktörer inom hälso- och sjukvården och alla som är intresserade av att främja patienternas delaktighet.

Evenemanget ordnas i samarbete med Finska Läkarföreningen Duodecims redaktion för God medicinsk praxis, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tjänsteutbudsrådet samt SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Anmäl dig senast den 26 april 2022:

Anmälningslink (på finska)

De 200 första anmälda ryms med. På så sätt säkerställer vi att Zoom-förbindelsen fungerar.

Seminariets program (pdf, på finska)

Mer information

Raija Sipilä, ansvarig utgivare för Duodecim God medicinsk praxis,
tfn 050 355 4153, raija.sipila@duodecim.fi

Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef,
tfn 029 522 3513, katri.hameen-anttila@fimea.fi