Innehållspublicerare

null Se upp för förfalskade läkemedel på Internet och handla endast från legitima nätapotek

Se upp för förfalskade läkemedel på Internet och handla endast från legitima nätapotek

24.3.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påminner om att läkemedel inte ska skaffas från olagliga nätapotek eller andra olagliga försäljare. Olagliga nätförsäljare av läkemedel har även börjat dra nytta av oron i anslutning till coronaviruspandemin (COVID-19). Olagliga handelsplatser på Internet erbjuder läkemedel som påstås förhindra smitta eller bita på coronavirus. Dessa läkemedel är med största sannolikhet förfalskade och det finns inga garantier för deras säkerhet och kvalitet.

Läkemedelsmyndigheten övervakar effekten, säkerheten och kvaliteten hos läkemedelspreparat som säljs via de lagliga kanalerna. Förfalskade läkemedel som säljs olagligt omfattas inte av denna övervakning. De kan innehålla eller inte innehålla den aktiva substans som utlovas på förpackningen, innehålla helt fel substans eller sådana skadliga ämnen som inte används i lagliga läkemedel. Användning av läkemedel som skaffats olagligt kan orsaka allvarliga hälsorisker.

De nationella läkemedelsmyndigheterna för register över legitima nätapotek inom sitt område och övervakar nätapotekens verksamhet. Du känner igen ett legitimt nätapotek utifrån den gemensamma symbolen för legitima nätapotek. Genom att klicka på symbolen får du på den nationella myndighetens webbplats bekräftat om nätapoteket är lagligt. Om nätapoteket inte finns på den nationella myndighetens webbplats, är det fråga om ett olagligt nätapotek.

verkkoapteekkitunnus

Läs mer:

Förteckning över apotekens legitima webbtjänster

EMAs meddelande 24.3.2020 (på engelska)
 

 

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi