Innehållspublicerare

null Sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation klar – anmälan till nätverkets arbetsgrupper inleds

Sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation klar – anmälan till nätverkets arbetsgrupper inleds

11.11.2020

Fimea har slagit fast sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation för perioden 2021‒2026. Den presenterades vid diskussionsmötet ”Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen – Den nationella strategin för läkemedelsinformation 2021–2026” torsdagen den 5 november 2020. 

Fimea kallar följande aktörer till koordineringsgruppen:

 • Institutet för hälsa och välfärd 
 • SOSTE Finlands social och hälsa rf.
 • Finska Läkarföreningen Duodecim
 • Finlands Apotekareförbund 
 • Nätverket för YH inom hälso- och sjukvårdsbranschen (Terveysalan AMK -verkosto)

Dessutom väljer varje arbetsgrupp i Nätverket för läkemedelsinformation inom sig en representant till koordineringsgruppen.

Koordineringsgruppen har som uppgift att leda Nätverket för läkemedelsinformation som stöd för Fimea.

Anmälan till arbetsgrupperna i Nätverket för läkemedelsinformation – Välkommen med!

Under perioden 2021–2026 verkar följande arbetsgrupper som baserar sig på de strategiska målen i strategin för läkemedelsinformation inom Nätverket för läkemedelsinformation: 

 • Aktuell information om medicinering utgör grunden för rationell läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas
 • Tillförlitlig läkemedelsinformation är användarorienterad och riktad på rätt sätt
 • En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har den kompetens i läkemedelsbehandling som arbetsuppgiften förutsätter
 • Forskning och uppföljning
 • Kommunikatörer inom läkemedelsbranschen 

Varje grupp bär ansvar för att främja de åtgärder som samlats under det strategiska målet (se bilagan om målen i den nationella strategin för läkemedelsinformation och nätverkets åtgärder: Lääkeinformaatiostrategian tavoitteista ja Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteistä). Gruppen prioriterar, schemalägger och genomför åtgärderna i enlighet med de deltagande organisationernas resurser. Nätverket har ingen separat finansiering för verksamheten.

Anmälan är öppen mellan 5 november och 3 december 2020. Arbetsgruppens medlemmar representerar alltid någon organisation, exempelvis en patientorganisation, ett fackförbund, en förening, en offentlig aktör, en utbildningsorganisation, ett företag eller motsvarande, som producerar, förmedlar eller utnyttjar läkemedelsinformation och vill främja målen i den nationella strategin för läkemedelsinformation 2021‒2026. Nätverkets nuvarande och nya organisationer är välkomna att inom ramen för sina resurser också anmäla sig till flera arbetsgrupper. Vi hoppas få representanter för läkemedelsanvändarna till varje arbetsgrupp.

Flera organisationer som anses främja arbetsgruppens verksamhet kan senare vid behov inbjudas till arbetsgrupperna. Ifall antalet medlemmar i arbetsgrupperna verkar bli så högt att verksamheten i praktiken inte löper smidigt, avgör Fimea sammansättningen i dem. Arbetsgrupperna organiserar sig i början av 2021 och väljer inom sig en ordförande, en sekreterare och en representant till koordineringsgruppen.

Uppdateringen av den nationella strategin för läkemedelsinformation på slutrakan

Vid mötet ”Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen – Den nationella strategin för läkemedelsinformation 2021–2026” diskuterades också de kommentarer till strategin som kom in under den offentliga kommentarsomgången samt hur de ska beaktas när strategin slutförs. Strategin för läkemedelsinformation offentliggörs i januari 2021.

Samlade länkar:

Lääkeinformaatiostrategian tavoitteet ja Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteet kaudelle 2021‒2026 (pdf, Målen i den nationella strategin för läkemedelsinformation och Läkemedelsinformationsnätverkets åtgärder)

Webropol-länken till arbetsgruppernas anmälningsblankett öppen 5.11‒3.12.2020 (på finska)

Materialet som presenterades vid diskussionsmötet 5.11.2020 (pdf, på finska)

Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet

 

Ytterligare information ges av

 • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
 • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
 • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi