Innehållspublicerare

null Sammansättningen av Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 har fastställts

Sammansättningen av Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 har fastställts

18.11.2019

Fimeas ledningsgrupp har fastställt de 15 patient- och handikapporganisationerna i patientrådet samt deras representanter.

Sammanlagt mottogs 18 ansökningar om att delta i patientrådet fram till den utsatta tiden. En mångsidig sammansättning var ett av kriterierna vid valet av organisationer till patientrådet; medlemmarna representerar olika stora organisationer och bland dem finns såväl organisationer som företräder sällsynta sjukdomar som folksjukdomar. Patientrådets sammansättning har publicerats på en egen undersida om patientrådet på Fimeas webbplats.

Patientrådets verksamhet kan följas på webbplatsen och via nyhetsbrev

Patientrådet sammanträder första gången i mars 2020. I fortsättningen sammanträder rådet två gånger per år. Sammanträdesprogram och -material som alla kan använda uppdateras på Fimeas webbplats. Dessutom tar Fimea i bruk ett nyhetsbrev för patientrådet, vilket kan beställas via webbplatsen på våren 2020.

Läs mer:

Patientrådet och dess sammansättning under perioden 2020–2021

Verksamhetsplan för Fimeas patientråd för perioden 2020–2021 (pdf, på finska)

 

Ytterligare information ges av

  • Kiviranta Päivi, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi