Innehållspresentatör

null Sammandraget av läkemedelsordinationer uppmuntrar till att utnyttja databasen Medicin75+

Sammandraget av läkemedelsordinationer uppmuntrar till att utnyttja databasen Medicin75+

5.6.2018

I år gäller det riktade sammandraget av läkemedelsordinationer som FPA skickar ut ordination av amitriptylin, nortriptylin och pregabalin till åldringar för behandling av smärta och depression. Sammandraget skickades i slutet av maj till de läkare och tandläkare som under 2017 har förskrivit läkemedlen i fråga till åtminstone en person som fyllt 75 år.

Amitriptylin, nortriptylin och pregabalin har definierats som läkemedel som ska undvikas av åldringar i databasen Medicin75+, som upprätthålls av Fimea. Databasen har utformats för att stödja de medicineringsbeslut som fattas i det kliniska arbetet inom primärvården. Databasen Medicin75+ innehåller rekommendationer om nästan 500 läkemedel eller läkemedelskombinationer vad gäller lämpligheten för användning av personer som fyllt 75 år. Databasen är tillgänglig för alla på Fimeas webbsidor och kan användas kostnadsfritt.

Under våren har betydande uppdateringar gjorts i databasen Medicin75+. Uppdateringarna har inriktats på i synnerhet psykofarmaka och smärtstillande läkemedel, demensläkemedel, bisfosfonater och läkemedel för ögonsjukdomar. Dessutom kommer en omfattande uppdatering som gäller oralt intagna mikrobläkemedel att publiceras i juni.

Fimea kommer i fortsättningen att satsa på utvecklingen av databasen Medicin75+. Arbetsgruppens arbete effektiveras och gruppens sammansättning förnyas under den kommande hösten. Nya läkemedel kommer också att läggas till i databasen och sökfunktionerna kommer att förnyas. Respons som gäller databasen Medicin75+ och klassificeringen av de läkemedel som ingår i databasen tas emot för behandling av arbetsgruppen.

 

Läs mer:

FPA:s meddelande (på finska)

Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa (Lääkärilehti 25.5.2018)

Databasen Medicin75+

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forskare, FaD, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, 029 52235134
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi