Innehållspublicerare

null Samarbetsgruppen Heads of Agencies Group (HAG) för chefer för europeiska HTA-myndigheter har grundats

Samarbetsgruppen Heads of Agencies Group (HAG) för chefer för europeiska HTA-myndigheter har grundats

14.10.2021

Cheferna för nitton europeiska myndigheter eller enheter för utvärdering av hälsoteknologier (HTA) enades den 29.9.2021 om att inrätta ett nytt samarbetsnätverk för strategisk dialog om HTA-verksamheten.

Gruppens uppgift är att

  • stödja utvecklingen av det praktiska HTA-samarbetet på EU-nivå i enlighet med den kommande HTA-förordningen
  • stödja förberedelserna av nationella system och förmågor för att implementera HTA-förordningen
  • stödja HTA-enheternas gemensamma arbete på vetenskaplig-teknisk nivå i Europa
  • rådge beslutsfattare och nationella myndigheter vad gäller utvärdering av hälsoteknologier och framför allt HTA-samarbetet.

Till ordförande för HAG-gruppen valdes Rui dos Santos Ivo från Portugals läkemedels- och hälsoproduktmyndighet (Infarmed) samt till vice ordförande Dominique Le Guludec från Frankrikes hälsomyndighet (HAS) och Trygve Ottersen från Norges folkhälsoinstitut (FHI). Gruppens arbete stödjer sig mot ett samförståndsprotokoll och stöds rent praktiskt av ett sekretariat som bildats i Nederländernas nationella hälsovårdsinstitut (ZIN).

Myndigheterna som anslutit sig till gruppen är AEMPS (ES), AIFA (IT), AGENAS (IT), AIHTA (AT), FHI (NO), Fimea (FI), G-BA (DE), HAS (FR), HIQA (IE), Infarmed (PT), IQWiG (DE), KCE (BE), NCPE (IE), NoMA (NO), RedETS (ES), RER (IT), RIZIV-INAMI (BE), TLV (SE) och ZIN (NL).

Ytterligare information ges av

  • Pertti Happonen, direktör, tfn 029 5223510
  • fornamn.efternamn@fimea.fi