Innehållspublicerare

null Samarbetet för att utveckla läkemedelsbehandlingar och vaccin mot koronavirusinfektion (COVID-19) fortsätter

Samarbetet för att utveckla läkemedelsbehandlingar och vaccin mot koronavirusinfektion (COVID-19) fortsätter

2.4.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har aktivt samarbetat med flera instanser för att utveckla läkemedelsbehandlingar och vacciner mot koronavirusinfektioner (COVID-19). Det pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt, men tills vidare finns det ingen medicinering som entydigt, på basis av de preliminära resultaten hittills, kunde konstateras ha visat sig vara effektiv i behandlingen av infektionen COVID-19. Flera studier där behandlingarnas effekt och säkerhet bedöms pågår just nu. Exempel på läkemedelsbehandlingar som är föremål för forskning (som bäst pågår flera forskningsprojekt):

  • remdesivir (experimentell medicinering)
  • lopinavir/ritonavir (för närvarande godkänd för HIV-behandling)
  • klorokin och hydroxiklorokin (används vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar, vid behandling av reumatiska sjukdomar och i vissa länder även som malarialäkemedel)
  • interferonpreparat och i synnerhet betainterferon (godkänd för behandling av multipel skleros)

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för även en nära dialog med de aktörer som utvecklar vaccin. Två vaccinpreparat har framskridit till testning i ett inledande skede på frivilliga försökspersoner. I detta skede är det svårt att bedöma hur lång tid det tar innan vaccin kan produceras i stor utsträckning för stora befolkningsgruppers behov. EMA har preliminärt uppskattat att det aktuella utvecklingsarbetet kommer att ta minst ett år.

Fimea är en del av det europeiska nätverket av läkemedelsmyndigheter och institutet följer aktivt pågående undersökningar och andra utvecklingsprojekt.

Läs mer:

Update on treatments and vaccines against COVID-19 under development (EMAs meddelande 31.3.2020)

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi