Innehållspublicerare

null Roche Diabetes Cares brådskande säkerhetsmeddelande för användare av indikatorremsor Accu-Chek ® inform II / Accu-Chek ® Aviva / Accu-Chek ® Performa

Roche Diabetes Cares brådskande säkerhetsmeddelande för användare av indikatorremsor Accu-Chek ® inform II / Accu-Chek ® Aviva / Accu-Chek ® Performa

7.9.2021

Tillverkaren har publicerat en säkerhetsanmälan om burkar med indikatorremsor för blodsockermätare som öppnats under transport. En öppen burk har utsatt teststickorna för fukt, vilket skadar remsorna och kan ge inexakta resultat (t.ex. positiv bias dvs. för höga resultat). Vårdbeslut som grundar sig på inexakta resultat kan leda till skadliga effekter på hälsan.

Tillverkaren har informerat konsumenterna, de finländska aktörerna inom hälso- och sjukvården och återförsäljarna om saken.

Närmare information om problemet och de åtgärder som användarna förväntas vidta finns i meddelandet eller bilagan Säkerhetsmeddelande till konsumenter (pdf, på finska) som finns på Roche Diagnostics Oy:s webbplats.

Vid behov får du mer information om problemet eller stöd via Roche Diagnostics Oy:s kundservicenummer 0800 92066 eller per e-post fi.accuchek@roche.com.

Ytterligare information ges av

  • Hanna Valo, överinspektör, tfn 029 522 3204
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.