Innehållspublicerare

null Rivatril – störning i tillgången på preparatet – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

Rivatril – störning i tillgången på preparatet – temporärt specialtillstånd har beviljats för ersättande preparat

14.10.2022

På grund av störningen i tillgången på Rivatril 0,5 mg och 2 mg tabletter har Fimea beviljat ett temporärt specialtillstånd för följande läkemedelspreparat 12.10.2022–28.2.2023.

  • Clonazepam Tablets, USP 0,5 mg 100 tabletter (läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp)
  • Clonazepam Tablets, USP 2 mg 100 tabletter (läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp)

I Finland kan läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd som har ett giltigt, temporärt specialtillstånd överlåtas för förbrukning från apoteket till patienten med bara ett recept, dvs. en separat ansökan om specialtillstånd behöver inte lämnas in till Fimea.

Läkemedel med temporära specialtillstånd kan förskrivas med elektroniska recept. Generisk förskrivning av läkemedel är inte möjlig för läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd i Finland. Läkemedelsutbytet gäller alltså inte läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd.

Den aktiva substansen i Rivatril-preparatet är klonazepam och preparatet används som tilläggsläkemedel vid svårbehandlade epileptiska anfallstyper. Enligt läkarnas övervägande kan klonazepam även användas vid andra indikationer.

Läs mer:

Störning i tillgången på Rivatril-preparat – ersättande produkter utreds

Ytterligare information ges av

  • Terhi Heiliö, farmaceut, tfn 029 522 3327
  • Sanna Niemissalo, farmaceut, tfn 029 522 3356
  • Nelli Salmi, överfarmaceut, tfn 029 522 3386