Innehållspublicerare

null Restsituation igen gällande ett sinläggningspreparat för nöt

Restsituation igen gällande ett sinläggningspreparat för nöt

25.10.2022

I Finland finns två läkemedel med försäljningstillstånd innehållande antibiotika för sinläggning. Det ena, Umpimycin vet, berörs av en restsituation som uppskattas pågå till den 31. januari 2023.

Samma sinläggningspreparat har berörts av restsituationer även tidigare under det gångna året. Tidsbundna specialtillstånd utfärdas för ersättande preparat.

Multimast Dry Cow (aktiva substanser benzylpenicillinprokain, penetamathydrojodid och neomycinsulfat). Tillståndet är i kraft till den 31.3.2023. Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Prevett Ab).

Ubrostar (aktiva substanser penetamathydrojodid, benetaminpenicillin och framycetinsulfat). Tillståndet utfärdas då läkemedlet anländer till Finland. Tilläggsuppgifter om läkemedlet fås av importören (Oriola Finland Ab).

Specialtillståndsläkemedlen finns listade här

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi