Innehållspublicerare

null Restsituation gällande amantadin

Restsituation gällande amantadin

4.2.2022

Amantadin-Ratiopharm 100 mg tabletter används med specialtillstånd i kombinationsbehandling av svår smärta hos hund och katt. Importören har meddelat att läkemedlet berörs av en restsituation till mitten av mars.

Enskilda, huvudsakligen patientspecifika specialtillstånd har på grund av den aktiva substansens egenskaper beviljats för läkemedlet tills nu. Fimea har dock tagit beslutet att bevilja ett tidsbundet specialtillstånd för ett ersättande läkemedel under restsituationen. Det ersättande läkemedlet, Amantadin Stada 100 mg tabletter, är helt motsvarande och importeras av Tamro Oyj.

Eftersom restsituationen även gäller medicinering av människor, ombeds veterinärerna att ta den svåra restsituationen i beaktande vid beställning och ordinering av läkemedlet. Veterinären kan t.ex. ordinera apoteket att expediera den mängd läkemedel som motsvarar en månads behov åt gången.

Då restsituationen upphör återgår specialtillståndsförfarandet till sedvanligt ansökningsförfarande (klinikspecifikt eller patientspecifikt specialtillstånd).

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tel. 029 522 3394
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.