Innehållspublicerare

null Reserestriktionerna påskyndade införandet av distansinspektioner av apotek

Reserestriktionerna påskyndade införandet av distansinspektioner av apotek

19.10.2020

Apoteksinspektionerna gick in i en ny era i slutet av sommaren, när Fimea utförde de första distansinspektionerna av apotek.

Planeringen av den nya inspektionsformen inleddes redan för drygt ett år sedan som en del av reformen av Fimeas tillsyn över detaljhandeln med läkemedel. Utvecklingsprojektet har utgjort en del av provisor Päivi Luhtanens avhandling pro gradu.

Distansinspektionerna infördes i snabbare takt när covid-19-pandemin och reserestriktionerna förhindrade inspektioner på plats i våras.

Effektivt och nyttigt

Enligt sektionschef Pirjo Rosenberg har erfarenheterna av distansinspektionerna varit mycket goda.

– Det är klart att det behövs en viss inkörningsperiod när man tar i bruk en ny metod, men responsen har varit övervägande positiv både från apotekarna och från inspektörerna, konstaterar Rosenberg.

Enligt Rosenberg har apotekarna i synnerhet berömt inspektionsformen som effektiv och nyttig.

Inför distansinspektionerna fyller apotekaren i ett frågeformulär och sänder annat förhandsmaterial till Fimea. Diskussionerna med apotekaren förs på distans vid överenskomna tidpunkter.

– Apotekarna har tyckt att den här metoden där de fyller i frågeformuläret på förhand styr dem att reflektera över hur apotekets verksamhet uppfyller kraven i lagstiftningen. Apotekarna har också konstaterat att tröskeln för att ställa frågor är låg, beskriver överprovisor Tiina Kuosa vid Fimea, som utför apoteksinspektioner.

Enligt Kuosa är det enbart positivt att apotekarna vågar ställa frågor om lagstiftningen.

– Både apotekets och myndighetens gemensamma mål är att verksamheten ska vara lagenlig och så högklassig som möjligt, berättar Kuosa.

Från inspektionsverktyg till självutvärderingsverktyg?

Det elektroniska frågeformuläret som används inför distansinspektionerna har väckt intresse på apoteksfältet.

– Vi har fått förfrågningar om att göra frågeformuläret fritt tillgängligt för alla apotek, till exempel som ett verktyg för självutvärdering. Vår avsikt är också att lägga ut det på Fimeas webbplats, bara vi har finslipat frågorna utgående från erfarenheterna och responsen, lovar Rosenberg.

Restriktionerna till följd av covid-19-pandemin förhindrar inspektioner på plats nästan helt och hållet. Enligt Rosenberg innebär den nya inspektionsformen ändå att apoteksinspektionerna kan fortsätta i nästan normal takt efter den inledande fasen.

– Och distansinspektionerna har kommit för att stanna. På det här sättet kan vi effektivisera resursanvändningen, när vi inte behöver sätta tid på att resa och framför allt har vi ett mer flexibelt utbud av metoder för olika situationer.

Mer information:

Päivi Luhtanens avhandling pro gradu: Utveckling av distansinspektioner av apotek som en del av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets apotekstillsyn

Ytterligare information ges av

  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, sektionen för läkemedelsdistribution, tfn 029 522 3246
  • Tiina Kuosa, överprovisor, sektionen för läkemedelsdistribution, tfn 029 522 3269
  • Päivi Luhtanen, sektionen för kvalitetsproblem, tfn 029 522 3263 (angående avhandlingen pro gradu)
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi