Innehållspublicerare

null Representanter för ryska federationens läkemedelstillsynsmyndighet och handelsrepresentation besökte Fimea

Representanter för ryska federationens läkemedelstillsynsmyndighet och handelsrepresentation besökte Fimea

2.5.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea arrangerade på begäran av ryska federationen ett möte 12.4.2017 där frågor om tillsynen över tillverkning av industriellt producerade läkemedel och god tillverkningssed av läkemedel (GMP) behandlades. I mötet deltog direktör Vladislav Shestakov, avdelningsskötare Natalia Chadova samt assistent Elena Zelenova från Rysslands läkemedelstillsynsmyndighet (The State Institute of Drugs and Good Practices) samt dessutom personal från Rysslands handelsrepresentation.

Direktör Vladislav Shestakov informerade vid mötet om Rysslands inspektionsverksamhet. Fimeas representanter informerade i sin tur om tillsynen över tillverkning av industriellt producerade läkemedel i Europeiska unionen samt PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) arbete för att harmonisera inspektionsverksamheten, utbilda inspektörer och utveckla samarbetet inom inspektionsverksamheten.

Ytterligare information ges av

  • Eeva Leinonen, direktör, Tillsyn, tfn 029 522 3220
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi