Innehållspresentatör

null Rapporten FINRES-Vet 2018 har publicerats – försäljningen av mikrobläkemedel för djur sjönk ytterligare

Rapporten FINRES-Vet 2018 har publicerats – försäljningen av mikrobläkemedel för djur sjönk ytterligare

18.11.2019

Totalförsäljningen av mikrobläkemedel för djur var år 2018 lägre än någonsin tidigare. De största förändringarna gällde preparat som administreras oralt, till exempel försäljningen av kombinationer med sulfa-trimetoprim och linkosamider. Försäljningen av första generationens kefalosporiner avsedda för sällskapsdjur fortsatte att sjunka. Försäljningen av kritiskt viktiga mikrobläkemedel var fortsatt liten.

Försäljningsuppgifterna publicerades i november 2019 i rapporten FINRES-Vet 2018, som innehåller information om konsumtionen av och resistensen mot mikrobläkemedel. Information om försäljningen av mikrobläkemedel för djur 2018 har också uppdaterats på Fimeas webbplats.

Läs mer

Totalförsäljningen av mikrobläkemedel för djur sjönk med cirka 8 % jämfört med året innan

Rapporten av resistensuppföljningsprogrammet FINRES-Vet 2018

Livsmedelverkets nyhet

Ytterligare information ges av

  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.