Innehållspresentatör

null Problemen i Oriolas läkemedelsdistribution bromsar fortfarande upp leveranserna av mediciner till kunderna

Problemen i Oriolas läkemedelsdistribution bromsar fortfarande upp leveranserna av mediciner till kunderna

21.9.2017

Oriola fortsätter att rätta till de problem som uppstod vid ibruktagningen av det nya verksamhetsledningssystemet.

Man har lyckats ordna upp största delen av läkemedelsleveranserna, men bolaget har fortfarande problem med de orderbekräftelser som går till kunderna, med leveranstäckningen och tidtabellerna för läkemedelsleveranserna. 

Oriola har inte kunnat uppfylla löftet till kunderna om en leveranstid på 24 timmar. Fimea kan inte bedöma när verksamheten normaliseras. Därför rekommenderar Fimea Oriolas kunder att beakta eventuella fördröjningar i leveranserna av det de beställt.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi