Innehållspublicerare

null Presentationer från Fimeas och Tukijas diskussionstillfälle om kliniska läkemedelsprövningar 18.1.2023

Presentationer från Fimeas och Tukijas diskussionstillfälle om kliniska läkemedelsprövningar 18.1.2023

31.1.2023

Tillsammans med Tukija ordnade Fimea ett virtuellt diskussionsmöte för läkemedelsprövningarnas uppdragsgivare, akademiska forskare och forskningsenheter samt universitetens medicinska fakulteter den 18.1.2023. Under evenemanget gick man igenom tidiga erfarenheter av CTIS-portalen, åtgärder och dokument i övergångsskedet, användningen av CTIS-portalen samt vanliga frågor.

 

Presentationer

 

Marita Kailajärvi: Erfarenheter av användningen av CTIS-portalen enligt EU-förordningen 536/2014 2022 (pdf) (på finska)

Petra Nikkanen: Åtgärder under övergångsperioden (pdf) och Del II av ansökan, dokument som ska lämnas in till portalen (pdf) (på finska)

Eija Mikkonen och Mari Pirttimäki: EU-CTIS-portalen (pdf) (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Fimea: Eija Mikkonen, koordinator för kliniska prövningar, eija.mikkonen(at)fimea.fi eller clinicaltrials(at)fimea.fi
  • Tukija: Petra Nikkanen, jurist, petra.nikkanen(at)tukija.fi eller info(at)tukija.fi