Innehållspublicerare

null Preparatet med temporärt specialtillstånd Tamiflu (oseltamivir) 100 mg i.v. pulver till infusionsvätska avlägsnas ur handeln

Preparatet med temporärt specialtillstånd Tamiflu (oseltamivir) 100 mg i.v. pulver till infusionsvätska avlägsnas ur handeln

5.9.2013

Tamiflu (oseltamivir) 100 mg i.v. pulver till infusionsvätska som använts för intravenös behandling av influensa med temporärt specialtillstånd avlägsnas ur handeln inom hela EU den 1 september 2013.

Oseltamivir är en neuraminidashämmare. Tamiflu® är i tablettform godkänt för behandling och förebyggande av influensa. Intravenöst Tamiflu (oseltamivir) 100 mg i.v. pulver till infusionsvätska har varit tillgängligt med temporärt specialtillstånd för patienter för vilka influensaläkemedlen med försäljningstillstånd inte har varit lämpliga.

Efterfrågan på preparatet har varit liten och produktutvecklingen för att göra det till ett läkemedel har avslutats. Det alternativa intravenösa influensaläkemedlet Zanamivir IV ”Relenza IV” 10 mg/ml infusionsvätska är fortfarande tillgängligt med temporärt specialtillstånd.

Läs mer:

Specialtillstånd

Läkemedel med temporära specialtillstånd

Mer information:

Eeva S. Leinonen, överläkare, tfn 029 522 3379

Arja Willman, överläkare, tfn 029 522 3456

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.