Innehållspublicerare

null Poststrejkens inverkan på Fimeas verksamhet

Poststrejkens inverkan på Fimeas verksamhet

20.11.2019

Med anledning av strejken inom postens utdelningstjänster får Fimea inte dagsposten på normalt sätt och ingen post kan skickas ut från Fimea.

Ni kan kommunicera med oss via e-post och per telefon när det gäller majoriteten av de ärenden som vi sköter. Tjänstevisa e-postadresser och telefonnummer finns på vår webbplats www.fimea.fi

Vår allmänna e-postadress är kirjaamo@fimea.fi.

Telefonnumret till växeln är 029 522 3341

Telefonnumret till registratorskontoret är 029 522 3602

Brådskande tillståndsärenden

Brådskande tillstånd kan hämtas på Fimeas verksamhetsställe i Helsingfors men kräver överenskommelse på förhand. Kundtjänsten är öppen klockan 8.00-16.15 på adressen Mannerheimvägen 103 b, 4 vån.

Den som hämtar ett dokument ska ha med sig en fullmakt från sin organisation och ett behörighetskort som organisationen har utfärdat för sin personal. Den som hämtar ett dokument ska dessutom bevisa sin identitet med pass eller ID-kort.

Specialtillstånd för läkemedelspreparat

Om handläggningen av specialtillstånd publicerades information den 12 november 2019 på finska på vår webbplats.

Fördröjningar relaterade till tidsfrister

Fimea beaktar strejkens inverkan på tidsfrister och omprövningsbegäranden. En av Fimea oberoende rättsinstans bedömer för sin del strejkens inverkan på eventuellt sökande av ändring i Fimeas beslut.

Förfallodagarna för de fakturor som Fimea har skickat har flyttats framåt med 30 dagar. Under november månad skickas inga betalningspåminnelser ut, för att våra kunder inte ska påföras kostnader på grund av poststrejken.