Innehållspublicerare

null Piia Vuorela blir direktör för Fimeas ansvarsområde Säkerhet och effektivitet

Piia Vuorela blir direktör för Fimeas ansvarsområde Säkerhet och effektivitet

21.6.2022

Till direktör för Fimeas ansvarsområde Säkerhet och effektivitet vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har utnämnts medicine doktor, docent i kvinnosjukdomar och förlossningar, EM Piia Vuorela. Hon tillträder sin tjänst den 1.8.2022.

Vuorela arbetar för närvarande som social- och hälsovårdsexpert vid Sofigate Oy. Hon har tidigare bland annat arbetat som förvaltningsöverläkare inom projektet för social- och hälsovårdsreformen i välfärdsområdet Vanda-Kervo och som direktör för Vanda stads hälsovårdstjänster.

Ansvarsområdet Säkerhet och effektivitet omfattar bl.a. funktioner i anslutning till läkemedels- och patientsäkerhet, övervakning av kliniska läkemedelsprövningar samt HTA-utvärdering.