Innehållspublicerare

null Philips Respironics säkerhetsmeddelande om ventilatorer

Philips Respironics säkerhetsmeddelande om ventilatorer

20.7.2021

Philips Respironics har utfärdat ett säkerhetsmeddelande rörande risker med det ljuddämpande skum som används i ventilatorer avsedda för behandling av sömnapné och andningssvikt. 

Tillverkaren har informerat alla enheter inom hälso- och sjukvården i Finland till vilka apparaterna har levererats. Alla apparatmodeller som det observerade problemet gäller finns uppräknade i tillverkarens meddelanden. Närmare uppgifter om själva problemet och apparatmodellerna finns också i tillverkarens meddelanden (som bilaga).

Ifall du använder någon av modellerna som nämns i bilagornas förteckningar ska du följa anvisningarna från den enhet inom hälso- eller sjukvården som ansvarar för din behandling. Avsluta inte någon annan behandling om inte din läkare uppmanar dig att göra det.

Vid behov får du mer information och stöd på Philips Respironics telefonnummer 0800 418 348 eller på adressen www.philips.com/src-update.

Philips Respironics meddelanden (förteckning över defekta apparater)

Ytterligare information ges av

  • Minna Kymäläinen, inspektör, tfn 029 522 3279
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi