Innehållspresentatör

null Patientworkshoppar gav idéer för utveckling av apoteksverksamheten

Patientworkshoppar gav idéer för utveckling av apoteksverksamheten

14.9.2020

Läkemedelsanvändarnas förväntningar på utvecklingen av apoteksverksamheten utreds genom en omfattande befolkningsenkät. För att bereda enkäten anordnades tre virtuella workshoppar.

Workshopparna anordnades i slutet av augusti och totalt deltog nio patienter för att diskutera vilket slags apotek de skulle vilja ha. Alla som deltog i workshopparna hade gedigen erfarenhet av att använda apoteks- och hälsovårdstjänster till följd av egna långvariga sjukdomar och för en del behandling av anhörigas sjukdomar.

Några av de centrala temana som lyftes fram på workshopparna var vikten av en övergripande hantering av läkemedelsbehandlingen, beaktande av klienten som helhet inom hela hälsovården, ett nära samarbete mellan apoteket och den övriga hälsovården samt tillgången och tillgängligheten till läkemedel och tjänster. Digitala tjänster diskuterades också.

Viktigt att uppmärksamma hela patienten

Patienterna upplevde att man inte nödvändigtvis lyssnar på klienten som helhet inom hälsovården eller på apoteket, utan bara fokuserar på en viss sjukdom eller ett visst läkemedel. De upplevde det svårt att få vård. Ett utvecklingsförslag var att apoteket skulle fungera ännu mer som länk mellan klienten och hälsovården på patientens vårdväg. Vikten av apoteks- och hälsovårdspersonalens interaktionsförmåga framhävdes också. Å andra sidan upplevde patienterna att även om det är enkelt att gå till apoteket så kan känslan av stress och/eller bristen på integritetsskydd förhindra att de diskuterar sin läkemedelsbehandling och reder ut saker och ting tillräckligt grundligt. Rådgivningstjänster och stöd för egenvård upplevdes som en viktig del av överlämnandet av läkemedel och genomförandet av läkemedelsbehandlingen.

Tillgången och tillgängligheten till läkemedel diskuterades ur flera perspektiv: förutom fysisk tillgänglighet och hänsyn till specialgrupper lyfte man även fram bl.a. det krångliga i om en patient inte får med sig alla nödvändiga läkemedel vid ett apoteksbesök. Det kan bero till exempel på faktorer i anknytning till Fpa-ersättningar eller apotekens läkemedelslager.

Patienterna vill att apoteken säkerställer att läkemedlet är säkert att använda, till exempel kompatibelt med andra läkemedel, när det överlämnas. Patienterna ansåg lämpliga apotekstjänster vara bland annat underhåll av läkemedelslistan, regelbunden utvärdering av läkemedelsbehandlingen, enkla mätningar i anknytning till uppföljningen av läkemedelsbehandlingen, en egenfarmaceut på apoteket, hembesök av farmaceut och hemleverans av läkemedel.

Den digitala tekniken ansågs medföra stora möjligheter till detta, och läkemedelsanvändarna har redan upptäckt deras potential i sin vardag. Till exempel upplevdes olika chat-tjänster som nödvändiga och enkla för att bland annat få hjälp kring rätt användning av läkemedel och vid beställning av läkemedel på nätet. Dessutom ville patienterna ha fler funktioner i applikationer och nättjänster som påminner till exempel när det är dags att ta läkemedlet, förnya recept eller uppdatera läkemedelslistan. Patienterna ville också ha information om det är störningar i tillgången till patientens läkemedel. Utvecklingen av nättjänster överlag ansågs viktig.

Workshopparna är en del av ett bredare projekt

Workshopparna är ett projekt som finansieras av Statsrådets kansli. Under detta projekt granskar man läkemedelsanvändarnas förväntningar på apoteksverksamheten och aktiveringen av priskonkurrens på läkemedel. Studien genomförs av Fpa, Fimea, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd. Projektet sträcker sig till slutet av april 2021.

Läs mer

Klienternas förväntningar på apotekstjänster och ökad priskonkurrens på läkemedel utreds (Fimeas webbnyhet 25.6.2020) (på finska)
 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi