Innehållspublicerare

null Påminnelse: EMA ordnar utbildning i CTIS-programmet för akademiska forskare och små och medelstora företag

Påminnelse: EMA ordnar utbildning i CTIS-programmet för akademiska forskare och små och medelstora företag

25.1.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten ordnar utbildning i programmet CTIS (Clinical Trial Information System) för akademiska forskare och små och medelstora företag. EMA ber er fylla i eSURVEY nedan senast den 29 januari 2021, varefter EMA tar kontakt för registrering till utbildningen.

eSURVEY: SME and academia 2-part training webinar - expression of interest

Mer information om utbildningen finns på EMA:s evenemangssidor

Tidigare nyhet om ämnet: EMA ordnar utbildning i CTIS-programmet för icke-kommersiella aktörer (21 december 2020)

Ytterligare information ges av

  • Eija Mikkonen, koordinator för kliniska läkemedelsprövningar, tfn 029 522 3393
  • clinicaltrials@fimea.fi
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi