Innehållspublicerare

null På Läkemedelsdagen den 21 mars 2019 ställs frågan ”Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?”

På Läkemedelsdagen den 21 mars 2019 ställs frågan ”Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?”

20.3.2019

Ställ frågor om målen för din läkemedelsbehandling! Det är viktigt att du för vart och ett av dina läkemedel vet för vilket besvär och varför du ska ta det. Tillförlitlig information är en förutsättning för rätt beslut och säker behandling. Diskutera läkemedelsbehandlingen med vårdpersonalen och dina närstående.

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för både läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. Dagen ordnas nu för sjunde gången den 21 mars 2019.

Känn igen och följ upp verkningarna av din läkemedelsbehandling

För att du ska få ut bästa möjliga nytta av din läkemedelsbehandling ska du för varje läkemedel som du använder ta reda på för vilket ändamål det används och målet för läkemedelsbehandlingen.

Ta reda på om du själv kan observera läkemedlets verkningar och hur snabbt läkemedlet är avsett att börja verka. Då vet du när du ska kontakta en läkare, om läkemedlet inte förbättrar ditt tillstånd enligt förväntningarna. Identifiera och följ också önskade och oönskade verkningar av din läkemedelsbehandling. Berätta om läkemedlets verkningar till den behandlande läkaren. Det finns inga frågor om uppföljning av läkemedelsbehandling som är främmande för hälso- och sjukvårdspersonalen. Du har rätt att diskutera din läkemedelsbehandling och frågor som du funderar över.

När ett nytt läkemedel påbörjas är det särskilt viktigt att ta reda på om det nya läkemedlet kan användas tillsammans med dina övriga läkemedel. Det är viktigt att den behandlande läkaren får information om de egenvårdsläkemedel, växtbaserade preparat och kosttillskott som du använder, eftersom de inte framkommer i något datasystem. Denna information är till hjälp i valet av rätt läkemedel för dig.

Gör en egen läkemedelslista

Läkemedelslistan är ett viktigt verktyg för en lyckad läkemedelsbehandling. Gör en läkemedelslista där du antecknar alla receptläkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade preparat och kosttillskott som du använder. Utöver namnet på preparatet ska du också anteckna den dos du använder och preparatets användningsändamål (indikation). Ta också reda på och anteckna målet för din läkemedelsbehandling, för vilket besvär och varför du har den. 

Du kan göra din lista på papper eller elektroniskt – formatet spelar inte någon roll. Uppdatera uppgifterna endast om det sker någon förändring i din läkemedelsbehandling. Be din läkare anteckna ändringarna också i din patientjournal. Dina receptläkemedel ser du redan i Kanta-tjänsterna.

Ha alltid läkemedelslistan med dig. När du besöker apoteket eller hälso- och sjukvården kan man med hjälp av listan se eventuell läkemedelssamverkan, och vid en plötslig sjukdomsattack eller ett olycksfall kan hälso- och sjukvårdspersonalen ge dig ändamålsenlig vård. Läkemedelslistan hjälper dig också att känna dina läkemedel och deras användningsändamål bättre.

Läkemedelsdagen är en årlig temadag

Läkemedelsdagen är en årlig temadag som är gemensam för både läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal och som ordnas lokalt runtom i Finland. Målet är att främja diskussion mellan läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. Läkemedelsanvändarna uppmuntras att fråga och diskutera sina läkemedel samt att känna den egna läkemedelsbehandlingen och dess mål.

Läs mer:

Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?

Upprätta en egen läkemedelslista

Webbplatsen för Läkemedelsdagen

Riksomfattande evenemangskalender

 

#lääkehoidonpäivä

#tunnelääkkeesi

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi