Innehållspublicerare

null På gång i december: distanskurs i metoder för systematisk litteraturöversikt

På gång i december: distanskurs i metoder för systematisk litteraturöversikt

7.9.2021

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) anordnar i december en distansutbildning i grunderna i metoder för systematisk litteraturöversikt. Utbildningen är i första hand riktad till forskarstuderande och forskare.

Huvudutbildare är forskare Jani Ruotsalainen från Fimea. Jani har 15 års erfarenhet av upprättande, redigering, referentgranskning och publicering av Cochrane-översikter som Managing Editor för Cochrane Work-gruppen vid Arbetshälsoinstitutet. Informationsserviceexpert Heikki Laitinen från UEF föreläser om systematisk litteratursökning, Jesper Kivelä från Helsingfors universitet om hemligheterna bakom metaanalyser samt Arja Holopainen och Kristiina Heikkilä från Hoitotyön tutkimussäätiö om översiktsmetoderna som krävs för kvalitativ forskning.

De som önskar får efter kursen ett intyg över sitt deltagande, med vilket de själva kan ansöka om studiepoäng för kursen. Kursarrangörerna har uppskattat att undervisningshelheten är värd ca 2 studiepoäng. Kursen är gratis.

De röda trådarna i kursundervisningen är effektivitet och kvalitet

Den begränsade undervisningstiden kommer att utnyttjas effektivt. Det innebär att deltagarna förväntas göra en rad förhandsuppgifter innan kursen börjar. Förhandsuppgifterna publiceras senare vid månadsskiftet september-oktober.

Effektivitet innebär också att kursen innehållsmässigt kommer att vara nästan som en Wikipedia-artikel, dvs. full med länkar. Syftet är att ge deltagarna en allmän bild av vad systematisk litteraturöversikt är och tillräcklig vägledning till var det finns mer information om varje kursskede och delområde och om verktyg som passar dem.

Slutligen innebär effektivitet att man på kursen på grund av den begränsade tiden inte kan behandla alla de skillnader i upprättandet av en översikt som beror på olika forskningsfrågor och -metoder. På kursen kommer man att behandla två grundtyper av systematisk översikt: kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa data granskas till exempel i översikter som utreder effekten hos någon hälsofrämjande intervention och som ofta endast inkluderar randomiserade kontrollerade studier (RCT). Ett typiskt exempel på detta är bland annat Cochrane-översikter. Kvalitativa data granskas i sin tur ofta i översikter från bland annat Joanna Briggs Institute.

På kursen diskuterar man kvalitet i kontexten systematisk litteraturöversikt på tre olika nivåer, som är: för hela översikten, för varje studie som ska inkluderas i översikten samt för bevis som uppstår som resultat av syntesen. 

Kursdatum

2.12., 9.12 och 16.12. kl. 8.30–12

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen senast 25.11.2021 via länken

Länkarna till material som underlättar förhandsuppgifterna finns i det slutliga kursprogrammet, som publiceras vid månadsskiftet september-oktober.

Läs mer

Preliminärt kursprogram (pdf, på finska)

RATTI-nätverket

Ytterligare information ges av

  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi.